were visited with remarkable idea..

Category: Alternative
9 Responses to Zapostavljeni - Gnile Duše - Vse Je V Skladu S Predpisi.... (Vinyl, LP, Album)

 1. Felmaran says:
  Denarne kazni za nedovoljeno gradnjo. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Poleg inšpekcijskih ukrepov, mora investitor nedovoljene gradnje oz. lastnik zemljišča, na katerem je gradnja, plačati tudi ustrezno denarno kazen, kot nadomestilo za posledice, ki so nastale zaradi nedovoljenega posega v okolje, to je t.i. nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
 2. Mezishura says:
  Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preskušena in označena v skladu s predpisi, ki .
 3. Sajinn says:
  Quae Dementia - Ophelias Dream - Not A Second Time (File, Album) Wayne Wonder - Ill Keep Holding On / On Top Of The World / Eternal Flame; House Of The Rising Sun - Geordie - The Albums (Box Set, Album, Album, Album, Album, Album) Soul On Fire - Danzig - Danzig; Throwdown - Feet Inc. - Throwdown; Undressed - Various - More Music
 4. Gugar says:
  V stolpnici, v kateri je 40 stanovanj, želimo zgraditi novo streho, in sicer namesto sedanje terase postaviti "pravo" streho, torej streho z naklonom, strešno kritino. Zamenjava strehe je potrebna zaradi večnega zamakanja v najvišjih stanovanjih. Zavedamo se, da je za tak poseg potrebno soglasje vseh lastnikov, kar pa nas zelo skrbi.
 5. Bazragore says:
  Splošni podatki, ki se vpišejo v uvodni del, so podatki o: 1. nazivu objekta in kraju gradnje, 2. vrsti del, 3. investitorju, 4. izvajalskem podjetju oziroma posamezniku ali društvu, če je gradnja za lastne potrebe ter odgovornem vodji del in odgovornih vodjih posameznih del, 5. projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, o projektivnem podjetju ter o odgovornem vodji projekta in.
 6. Kazinris says:
  (1) Uporabniki imajo pravico od koncesionarja zahtevati, da storitve javne službe opravlja pod pogoji, določenimi z zakonom, odlokom in z drugimi predpisi, zlasti pa: 1. da redno, kakovostno in trajno izvaja vse storitve javne službe v skladu s predpisi; 2. da javno službo izvaja v javnem interesu in glede kakovosti in dostopnosti storitev.
 7. Dousar says:
  Jan 10,  · MaV je napisal: Vsa društva pa bodo morala v skladu s členom zgoraj navedenega zakona do , to je v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona, posredovati upravni enoti, na območju katere je sedež društva, osebne podatke o zastopniku društva in sicer: osebno ime, EMŠO oz. datum rojstva in spol, državljanstvo, naslov stalnega oziroma .
 8. Mazulkree says:
  avgusta so stopila v veljavo določila Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-D (Ur. l. 58/). Četrti odstavek 3.g člena določa, da mora biti projektna.
 9. Taucage says:
  Pravica graditi in pridobitev služnosti dovoza? VPRAŠANJE: V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja zahteva UE dokazilo o pravici graditi na način vpisane služnosti v zemljiško knjigo oziroma notarsko overjenem predlogu za vpis za del dostopne poti (5 m) do gradbene parcele, ki ni v .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2019 siotanitipersnumbsearpemamissbronsilk.co. Proudly powered by WordPress. BoldR design by Iceable Themes.